MENTARI2U - Plan B  dari Sinar Usahawan


Modal : RM610.00
Kos pengurusan : RM40.00
Pengaktifan Akaun SinarUsahawan : RM10.00

Baki     : RM560.00

Agihan Bonus dari RM560.00 seperti berikut:
Level 1 – 2 x RM10.00    = RM20.00
Level 2 -  4 x RM550.00 = RM2,200.00
                       Jumlah = RM2,220.00

Dari RM2,220.00  - RM1,200.00 RE-ENTRY 2 Akaun
RM600.00 x 2 Akaun = RM1,200.00

Pendapatan Bersih : RM1,020.00

Di bawah ini adalah pendapatan dari akaun berganda REENTRY.


1.  https://SinarUsahawan.com/tm4

2.  https://SinarUsahawan.com/Halim

3.  https://SinarUsahawan.com/meera

4.  https://SinarUsahawan.com/tm1

5.  https://SinarUsahawan.com/tm7

6.  https://SinarUsahawan.com/tm8

7.  https://SinarUsahawan.com/getrich

8.  https://SinarUsahawan.com/juara2u

9.  https://SinarUsahawan.com/kayawang

10.  https://SinarUsahawan.com/mjshofandi

11.  https://SinarUsahawan.com/Atiah

12. https://SinarUsahawan.com/tm5

13.  https://SinarUsahawan.com/tm6

14.  https://SinarUsahawan.com/tm9

15.  https://SinarUsahawan.com/sinar2u001

16.  https://SinarUsahawan.com/jaya1

17.  https://SinarUsahawan.com/sinar2u002

18.  https://SinarUsahawan.com/gunaraj1

19.  https://SinarUsahawan.com/tm4

20.  https://SinarUsahawan.com/mjmentari01

21. https://SinarUsahawan.com/sinarmjmentari

22.  https://SinarUsahawan.com/

23.  https://SinarUsahawan.com/

24.  https://SinarUsahawan.com/

25.  https://SinarUsahawan.com/