MENTARI2U - Plan B  dari Sinar Usahawan


Modal : RM600
Kos pengurusan : RM40
Baki     : RM560.00

Agihan Bonus dari RM560.00 seperti berikut:
Level 1 – 2 x RM10    = RM20.00
Level 2 -  4 x RM550 = RM2,200.00
                       Jumlah = RM2,220.00

Dari RM2,220.00  - RM1,200.00 RE-ENTRY 2 Akaun
RM600 x 2 Akaun = RM1,200.00

Pendapatan Bersih : RM1,020.00

Di bawah ini adalah pendapatan dari akaun berganda REENTRY.


1. jaguh

1. sinar2u
2. kayawang1
3. mjmentari
4. kayawang
5. tm4
6. Halim

2. sara1

1. meera
2. tm1
3. tm7
4. tm8
5. getrich
6. juara2u

3. sinar2u

1.mjmentari 
2. kayawang
3. mjshofandi
4. Atiah
5. tm5
6. tm6

4. kayawang1

1. sara1
2. meera
3. tm1
4. tm4
5. Halim
6. tm9

5. mjmentari

1.mjshofandi
2.Atiah
3.sinar2u001
4.sinar2u002
5. jaya1
6. gunaraj1

6. kayawang

1. tm5
2. tm6
3.
4.
5.
6.

7. mjshofandi

1. sinar2u001 
2. sinar2u002
3.
4.
5.
6.

8. meera

1. tm7 
2. tm8
3.
4.
5.
6.

9. tm1

1. getrich - 0
2. juara2u - 0
3.
4.
5.
6.

10. tm4

1. Halim
2. tm9
3. mjmentari01
4. sinarmjmentari
5.
6.

11. Halim

1. mjmentari01
2.
3.
4.
5.
6.

12. Atiah

1. jaya1
2. gunaraj1
3.
4.
5.
6.

13. tm5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

14. tm6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

15. sinar2u001

1.
2.
3.
4.
5.
6.

16. sinar2u002

1.
2.
3.
4.
5.
6.

17. tm7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

18. tm8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

19. tm9

1. Sinarmjmentari
2.
3.
4.
5.
6.

20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

..