LEVEL PENGGUNA PENDAPATAN
RINGGIT RM
MINGGU
   KE - 1
MINGGU
   KE - 2
MINGGU
   KE - 3
MINGGU
   KE - 4
MINGGU
   KE - 5
MINGGU
   KE - 6
MINGGU
   KE - 7
MINGGU
   KE - 8
MINGGU
   KE - 9
MINGGU
   KE - 10
MINGGU
   KE - 11
MINGGU
   KE - 12
1 3 OXY SPRAY OXY                      
2 9 39.00   39.00                    
3 27 67.00     106.00                  
4 81 351.00       457.00                
5 243 543.00         1,000.00              
6 729 1,629.00           2,629.00            
7 2,187 3,537.00             6,166.00          
8 6,561 10,611.00               16,777.00        
9 19,683 24,683.00                 41,460.00      
10 59,049 69,049.00                   110,509.00    
11 177,147 197,147.00                     307,656.00  
12 531,441 571,441.00                       879,097.00